Goldberg Baroque Ensemble

AGENDA

29/09/2023

ORGANy PLUS+

Kościół św. Jana, Gdańsk

04/10/2023

ORGANy PLUS+

Kościół św. Trójcy, Gdańsk

17/11/2023

PUCKLITZ Oratorium

Gdański Teatr Szekspirowski

18/11/2023

PUCKLITZ Oratorium

Gdański Teatr Szekspirowski

19/11/2023

PUCKLITZ Oratorium

Gdański Teatr Szekspirowski

ZESPÓŁ

Goldberg Baroque Ensemble
Orkiestra Barokowa

Goldberg Baroque Ensemble, założony przez Andrzeja Szadejkę w 2008 roku, specjalizuje się w interpretacjach muzyki wokalno-instrumentalnej dawnego Gdańska i Pomorza. Repertuar barokowo-klasyczny zespołu wykonywany jest w oparciu o historyczną praktykę wykonawczą na odpowiednich instrumentach. Orkiestrę tworzą polscy i zagraniczni muzycy, absolwenci renomowanych europejskich ośrodków muzyki dawnej (Schola Cantorum Basiliensis, Królewska Akademia Muzyczna w Londynie, Królewskie Konserwatorium w Hadze). Zespół wykonuje koncerty w Polsce i za granicą. Pośród dokonań dominuje 14 nominowanych do nagród FRYDERYK i OPUS KLASSIK premierowych płyt CD i SACD z wykonaniami muzyki pomorskiej dla polskich wytwórni Dux i Sarton, a obecnie dla niemieckiej wytwórni MDG.

 

SKŁAD ZESPOŁU:

Skrzypce: Radosław Kamieniarz (koncertmistrz), Agata Front, Anna Nowak, Mateusz Janus, Gabriela Żmigrodzka, Angelika Leśniak, Viktoria Melik, Paulina Woś, Alicja Sierpińska, Bernardeta Braun, Małgorzata Malke, Katarzyna Olszewska, Joanna Crosetto

Altówki: Piotr Chrupek, Anna Luiza Aleksandrow-Bertasch, Wojciech Witek, Ivan Bertasch

Wiolonczele: Bartosz Kokosza, Darius Stabinskas, Konrad Górka, Stanisław Stanicki

Kontrabas: Michał Bąk, Łukasz Macioszek 

Teorban: Henryk Kasperczak

Flety traverso, piccolo: Maja Wiśniewska, Magdalena Pilch, Maja Mirocha

Oboje: Marek Niewiedział, Katarzyna Pilipiuk, Katarzyna Czubek

Klarnety: Jakub Drygas, Marek Michalski

Fagoty: Leszek Wachnik, Agnieszka Siemiankowska, Krzysztof Fiedukiewicz

Rogi: Mateusz Cendlak, Paweł Piętka, Agnieszka Rozwadowska, Karolina Mikołajczyk, Bartosz Duchnowski, Dominika Stencel

Trąbki, pistoie: Paweł Hulisz, Emil Miszk

Puzony: Ferdinand Hendrich, Karl-Heinrich Wendorf, Andrzej Tkaczyk

Ofikleida: Hans Martin Schlegel

Harfa: Alicja Garczarek

Instrumenty perkusyjne: Paweł Szewczyk, Anna Szadejko

Basso continuo/organy: Agnieszka Wesołowska 

Pozytyw: Witosława Frankowska

Klawesyn: Agnieszka Wesołowska

Harfa: Carlos Montoya, Anna i Arkadiusz Szafraniec (GlassDuo)

Goldberg Vocal Ensemble
Chór

Goldberg Vocal Ensemble to kameralny zespół wokalny będący częścią Goldberg Baroque Ensemble, powstałego z inicjatywy Andrzeja Mikołaja Szadejko. Skład zespołu jest rotacyjny. Wchodzą do niego młodzi śpiewacy, którzy nabywają doświadczenia w wykonywaniu muzyki dawnej przy użyciu dawnych technik wokalnych. Wielu byłych członków zespołu kontynuuje karierę śpiewaczą w zawodowych zespołach lub solo. Zespół współpracuje przy nagraniach płyt z serii Muzyczne Dziedzictwo Miasta Gdańska i Musica Baltica, projektów realizowanych we współpracy z Biblioteką Gdańską Polskiej Akademii Nauk. GVE występuje także a cappella, prezentując gdańską muzykę dawną, jak również kompozycje twórców współczesnych.

SKŁAD ZESPOŁU: 

Soprany: Maja Zalesińska, Magdalena Zięba- Lewandowska, Ewa Dubiella, Karolina Kotkowska, Marta Twardowska

Alty: Aleksandra Zawada, Karolina Borowczyk, Pamela Chłodna, Alicja Weydmann, Justyna Kołakowska 

Tenory: Miłosz Janiak, Adam Kupper, Krzysztof Lorek, Patryk Dopke, Piotr Bruździak

Basy: Filip Cieszyński, Damian Giczewski, Dominik Mazan, Szymon Chyliński, Bartłomiej Dratkowski

Wykonawcy - zdjęcie do zakładki REPERTUAR, AKTUALNOŚCI
Andrzej Szadejko - DYRYGENT, zdjecie do zakładki ZESPÓŁ

Dyrygent

ANDRZEJ SZADEJKO

kompozytor, dyrygent, organista, organizator życia muzycznego.

Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie i i Hochschule für Alte Musik Schola Cantorum Basiliensis w Bazylei/Szwajcaria. Uczestniczył w 30 mistrzowskich kursach organowych, klawesynowych i na pianoforte w Polsce, Niemczech, Holandii i Szwajcarii. Finalista i laureat wielu konkursów organowych w Polsce i za granicą. Profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku. Profesor wizytujący uczelni w Niemczech, Finlandii i USA. Laureat i stypendysta wielu instytucji polskich i zagranicznych. Od roku 1994 regularnie koncertuje w Polsce, Europie, a także w USA jako solista, kameralista i dyrygent. Oprócz organowej działalności koncertowej zajmuje się także komponowaniem. Ekspert w dziedzinie historycznego budownictwa organowego. Jest konsultantem, bądź sprawuje nadzór nad wieloma projektami organowymi w Polsce, a także na Litwie i w Belgii. Jest kuratorem organów w Centrum Św. Jana w Gdańsku. Założyciel i szef zespołu Goldberg Baroque Ensemble, z którym nagrywa premierowe wykonania kantat kompozytorów z Pomorza.

Jako solista i dyrygent ma na swoim koncie 28 wydawnictw płytowych dla wytwórni polskich i niemieckich wielokrotnie nominowanych do nagrody FRYDERYK oraz OPUS KLASSIK. Obecnie jest szefem artystycznym serii MUSICA BALTICA i GDAŃSK ORGAN LANDSCAPE w renomowanej wytwórni niemieckiej MDG. Autor wydawnictw monograficznych, a także opracowań naukowych i artykułów drukowanych w periodykach polskich i zagranicznych. Autor audycji „Organy Nieograne” w Programie Drugim Polskiego Radia. Organizator i autor wielu formatów artystycznych i festiwali w Gdańsku i Warszawie: Festiwal ORGANy PLUS+®, cykl Koncerty dla Gdańszczan, happeningi dla dzieci Popiszczmy Razem, konkurs plastyczny „…i zagrały organy”, Pomerania 2008 – międzynarodowe spotkania budowniczych organów, GdO Tagung 2018 – Międzynarodowy Zlot Miłośników Organów, festiwal „Moniuszko w Kościołach Warszawy”.

A. Szadejko - DYRYGENT, zdjęcie do zakładki ZESPÓŁ

GOLDBERG

Nazwisko Goldberga w powszechnej świadomości jest szeroko znane. Któż bowiem z melomanów nie słyszał Wariacji Goldbergowskich J.S.Bacha? Na tym jednak kończy się z reguły wiedza dotycząca tego muzyka.

Johann Gottlieb był najstarszym synem w małżeństwie urodzonego w 1701 roku na Oruni lutnika Johanna Gollberga i Concordi Renaty Witting. 14.III.1727 odbył się jego chrzest w Kościele Mariackim w Gdańsku.  Instrumenty ojca Goldberga były bardzo cenione w swoim czasie i do tej pory odnaleźć je można w wielu kolekcjach, m.in. w Museum für Hamburgische Geschichte, w Kunsthistorische Museum w Kolonii, w Kolekcji Fr. Wildhagena w Hallensee w Muzeum Instrumentów w Berlinie. Ponadto w archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie istnieje kolorowany katalog sygnowany W.S. z datą 1916 w którym umieszczona została teorba z 1740. Instrument ten pochodził z kolekcji warszawskiego kolekcjonera Gustawa Soubise-Bisiera z przełomu wieku XIX i XX. Niestety kolekcja Soubise-Bisier’a nie przetrwała drugiej wojny światowej i los wspomnianego instrumentu jest nieznany.

Oprócz budowy instrumentów Johann Gollberg zajmował się także organizacją życia muzycznego, gromadząc wokół siebie amatorów muzykowania. Mały Johann Gottlieb Goldberg wyrastał więc w atmosferze przesiąkniętej muzyką. Możliwym wydaje się fakt nauki Goldberga u ówczesnego kapelmistrza Kościoła Mariackiego, Johanna Balthasara Christiana Freislicha, który był przyjacielem rodziny.

Wyjazd Johanna Gottlieba z Gdańska związany jest z osobą hrabiego Hermanna Carla von Keyserlingka urodzonego w 1696 roku w Kurlandii i zmarłego w 1764 w Warszawie, prezydenta Akademii Nauk w Petersburgu, a od roku 1733 wysłannika Rosji na dwór królewski w Dreźnie. Polityczne misje zaprowadziły Keyserlingka dwukrotnie do Gdańska i podczas jednego z pobytów w mieście przypadającego na rok 1738 zabrał ze sobą utalentowanego chłopca na naukę do Wilhelma Friedmanna i Johanna Sebastiana Bacha. 19 listopada 1736 również dzięki działaniom Keyserlingka J.S. Bach uznany został nadwornym kompozytorem królewskiej kapeli. Kilka dni później 1 grudnia w Dreźnie Bach dla uczczenia tego wyróżnienia o które starał się trzy lata, w obecności swojego mecenasa dał uroczysty koncert organowy. Również dla niego skomponował słynną Arię z Wariacjami (BWV 988), nazywaną później Wariacjami Goldbergowskimi, od nazwiska ich pierwszego wykonawcy.

O powstaniu Wariacji pierwszy biograf Bacha, Johann Nicolaus Forkel w 1802 roku pisał: „Hrabia Keyserling często chorował i całymi nocami cierpiał wtedy na bezsenność. Goldberg, który mieszkał w jego domu, musiał w takich okresach spędzać noce w sąsiednim pokoju, aby grać mu, gdy nie mógł zasnąć. Pewnego razu rzekł hrabia do Bacha, iż chciałby dla swojego Goldberga kilka utworów klawesynowych o tak lekkim i wesołym charakterze, żeby jego, Keyserlinga, mogły trochę rozerwać podczas bezsennych nocy. Bach sądził, iż najlepiej spełni to życzenie, pisząc wariacje, które dotychczas, z powodu stale tej samej zasadniczej harmonii, uważał za pracę niewdzięczną… Hrabia nazywał je potem już tylko 'swoimi’ wariacjami. Nie mógł się ich nigdy do syta nasłuchać i przez długi czas, gdy tylko nadchodziły bezsenne noce, powtarzał zawsze: Drogi Goldbergu, zagraj mi jedną z moich wariacji. Chyba za żadną inną pracę nie otrzymał Bach tak znacznego wynagrodzenia. Hrabia ofiarował mu złoty kubek, wypełniony stu luidorami”

W 1751 roku Goldberg wstępuje do orkiestry pierwszego ministra na dworze drezdeńskim – hrabiego Heinricha von Brühla, w której pracował do końca swojego życia. Drezdeńskie „Curiosa Canonica” informują pod datą 15. kwietnia 1756 o jego śmierci, a w „Kern Dresdenischer Merkwürdichkeiten” znajdziemy nekrolog: „15 kwietnia zmarł także na suchoty Johann Gottlieb Goldberg, muzyk dworski, odszedł w 29 roku życia, a z powodu swoich umiejętności w grze na klawesynie będzie nieodżałowany…”

Cennym źródłem dającym krótki opis charakteru zmarłego młodo klawesynisty jest „Autobiografia” Reichardta z roku 1805. Pisze on o Goldbergu jako o „melancholijnym i upartym dziwaku”, który z zapałem darzył sympatią lub nie. Co zaś tyczy się swoich kompozycji to darł je nie mówiąc o tym chętnie, a to co pozostało to „kiepskie miniaturki dla dam”. Dowiadujemy się też od Reichardta, że miał on „niezwykłą budowę dłoni” i wyjątkowy talent czytania nut, nawet gdy postawione one były górą ku dołowi. Jego żarliwa zaś gra, której oddawał się od dziecka była przepełniona ogromną fantazją i świadczyć może o wielkim talencie improwizatorskim.

REPERTUAR

Johann Georg Alberchtsberger (1736-1809)

Koncert B-dur na organy i smyczki;

Tomaso Albinoni (1671-1751)

Adagio g-moll;

Anonim (XVII w.)

Veni Sancte Spiritus BG PAN Ms. Joh. 273;

Anonim (XVIII w.)

Veni Sancte Spiritus BG PAN Ms. Joh. 274;

Thomas Augustine Arne (1710-1778)

6 organ concertos;

Jan Sebastian Bach (1685-1750)

Jauchzet Gott in Allen Landen BWV 51;

Geist und Seele wird verwirret BWV 35;

Moteten BWV 225-229;

Missa in h-moll BWV 232

Johannespassion BWV 245

Matthäus-Passion BWV 244

Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen BWV 12

Johann Jeremias du Grain (?-1756)

Alter Adam du musst sterben;

Willkommen, Erlöser der Eden;

Hertzlich lieb hab ich dich o Herr PL-GD Ms. Joh. 187;

Willkommen Erlöser der Eden. Cantata am ersten Weynachts-Feurtage, PL-GD Ms. Joh. 188;

Alter Adam, du musst starben, PL-GD Ms. Joh. 189;

Herr, nun lässest du Deinen Diener in Frieden gehen. Cantata am Fest der Reinigung Mariae a 6., PL-GD Ms. Joh. 185;

Mitten wir im Leben sind. Trauermusic bey Beerdigung des weyland Herrn Burger-Meisters Jung Schultz Neodici von Robern, PL-GD Ms. Joh. 186;

Johann Balthasar Erben (1626-1686)

Herr Christ, der ein’ge Gottes Sohn;

Johann Balthasar Christian Freislich (1687-1764)

Kinder der Musen. Occasional Cantata for the “induction” of professors January 9, 1749 for Soli, Chorus and Orchestra, PL-GD Ms. Jon. 37 FreisWV E 28;

Eilet, ihr beglückten Schiffe, aus dem weiten Orient. Coffee Cantata for Bass Solo and Orchestra, PL-GD Ms. Joh. 11 FreisWV E 33;

Auf, Danzig, lass in jauchzenden Chören. Jubelee Cantata on the 300th anniversary of the liberation from the rule of the Teutonic Order February 27, 1754 for Soli, Chorus and Orchestra, PL-GD Ms. Joh. 15 FreisWV E 20;

Jauchzet dem Herrn alle Welt, PL-GD Ms. Joh. 17;

Cantata post sacram coenam – Gott ist die Liebe, PL-GD Ms. Joh. 18;

Das ist meine Freude PL-GD Ms. Joh. 22;

Der Tod ist verschlungen in den Sieg, Cantata Feria 1. Paschali, Ms. Joh. 33;

Er ist darum für alle gestorben, Cantata feria llda Paschali;

Lobe den Hern meine Seele;

Caspar Förster (1693-1745)

Jesu, dulcis memoria;

Gessel (XVIII w.)

Vater ich will, dass wo ich bin BG PAN Ms. Cath. f. 46;

Johann Gottlieb Goldberg (1727-1756)

Haprischord Concerto D minor (Allegro, Largo, Allegro di molto)

Haprischord Concerto E flat major (Allegro, Largo con sordini, Allegro di molto)

Carl Heinrich Graun (1704-1759)

Concerto F-dur für Orgel und Streicher;

Johann Georg Hoffmann (1700-1780)

Nun lob meine Seel den Herren PL-GD Ms. Joh. 162;

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

6 Organ Concertos Op. 4;

Sonata per Organo Concertato e Orchestra nell’opera „Il Trionfo del Tempo e del Disinganno“;

Messiah HVW 56;

Johann Valentin Meder (1649-1719)

pro festo S. Michaelis archangeli: Singet, lobsinget mit Hertzen und Zungen a 11, PL-GD Ms. Joh. 192;

Lauda Jerusalem Dominum;

Quid est hoc quod sentio;

Ach Herr, mich armen Sünder;

Gott, mein Herz ist bereit;

Die höllische Schlange darf nimmer uns beißen;

Wünschet Jerusalem Glück;

Vox mitte clamorem;

Wie murren denn die Leut’ im Leben also?;

Meine Seele seutzt und stöhnet (Andächtige Communion-Musique);

Gott, du bist derselbe mein König;

Friedrich Christian Mohrheim (1719-1780)

Preise Jerusalem den Herrn;

Ich weiss, dass mein Erlöser lebt, Cantata Feria 1. Paschali;

Gott fähret auf mit Jauchzen d. 29. Decembr. 1768 BG PAN Ms. Joh. 35;

Johann Daniel Pucklitz (1705-1744)

Ist Jemand in Christo, Ms. Joh. 246

Denen zu Zion wird ein Erlöser kommen, Ms. Joh. 262

Erstanden ist der heil’ge Christ, Concert ex D # auf Ostern, Ms. Joh. 241

Erstanden ist der heil’ge Christ, Cantata in Fest Pasch., Ms. Joh. 240

Also hat Gott die Welt geliebt, BG PAN Ms. Joh. 245;

Concerto post 22 Trin. Kehre wieder, PL-GD Ms. Joh. 235;

Concerto 27 post Trin. Ich will in allen Sachen, PL-GD Ms. Joh. 237;

Der sehr unterschiedene Wandel und Tod der Gottlosen und Gottsfurchtigen / The very different Conduct and Death of the Godless and God-fearing;

Stanisław Moniuszko (1819-1872)

Msza Es-dur;

Msza d-moll;

Benedictus;

Na Memineris Psalm 79, Ojcze Nasz;

Psalm 119 Vide humilitatem meam

Litania Ostrobramska I

Litania Ostrobramska II

Litania Ostrobramska III

Marsz Żałobny pamięci Antoniego Orłowskiego

Ecce Lignum Crucis w instrumentacji Z.Noskowskiego

Wolfgang Amadeusz Mozart (1756-1791)

Kirchensonaten: C-dur KV 336, in D KV 245, in G KV 274, in F KV 244 i in C KV 328;

Missa Brevis KV 49;

Requiem KV 629

Valentin Rathgeber (1682-1750)

Missa in F;

Johann Theodor Roemhildt (1684-1756)

Ich Freue mich dess, dass mir geredt ist RoemV 144;

Zeuch doch allerliebster Jesu RoemV 35;

Ach dass die Hülffe aus Zion über Issrael käme RoemV 28;

Kommt, ihr Herzen, kommt ihr Lippen “C. G. S. Ao. 1727”, ROEM V 29, Ms. Joh. 58

Nun danket alle Gott, RoemV 30, Ms. Joh. 58

Jesu schenk uns deinen Frieden, Cantata Feria 3. Paschat., RoemV 12, Ms. Joh. 75;

Ermuntre dich mein gantz Gemüthe, RoemV 7,

Muss nicht der Mensch immer im Streit seyn, RoemV 5,

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Concerto per archi e organo RV 767;

Nisi Dominus RV 608;

DYSKOGRAFIA

Stanisław Moniuszko- Requiem Aeternam

2023
Więcej...

Musica Baltica VII. Meder: Sacred Music

2020
Więcej...

Musica Baltica X. Fredrich Christian Samuel Mohrheim: Cantatas & Arias

2022
Więcej...

Musica Baltica V. Goldberg Haprischord Concertos

2018
Więcej...

Musica Baltica IX. Johann Daniel Pucklitz: Oratorio Secondo

2022
Więcej...

Musica Baltica IV. Du Grain Sacred Cantatas

2018
Więcej...

Musica Baltica VIII. Johann Balthasar Christian Freislich. Secular Cantatas.

2020
Więcej...

Musica Baltica I. Baroque Cantatas from Gdańsk

2017
Więcej...

Glanz der Naturtrompete

2017
Więcej...

Gdańskie Królestwo Kantat, Kantaty Wielkanocne

2013
Więcej...

Gdańskie Królestwo Kantat - Kantaty na Wniebowstąpienie i Święto Zesłania Ducha Świętego

2016
Więcej...

Muzyczne Dziedzictwo Miasta Gdańska. Gdańskie Królestwo Kantat Vol. III Kantaty Wielkopostne

2012
Więcej...

Rückpositiv

2013
Więcej...

Muzyczne Dziedzictwo Miasta Gdańska. Gdańskie Królestwo Kantat. Vol. II Kantaty Bożonarodzeniowe

2011
Więcej...

Muzyczne Dziedzictwo Miasta Gdańska, vol. IV Feisslich Passio Christi

2013
Więcej...

Muzyczne Dziedzictwo Miasta Gdańska w zbiorach Bilbioteki Gdańskiej PAN Vol. I Gdańskie Królestwo Kantat - Kantaty Adwentowe DUX 0689

2009
Więcej...

WSPÓŁPRACA