2021- Musica Baltica IX. Johann Daniel Pucklitz: Oratorio Secondo

Johann Daniel Pucklitz

Der sehr unterschiedene Wandel und Tod der Gottlosen und Gottsfurchtigen / The very different Conduct and Death of the Godless and God-fearing

Andrzej Szadejko i jego Goldberg Baroque Ensemble poświęcają się temu wielkiemu oratorium z troską i oddaniem (…).

(…) W swojej kompozycji Pucklitz zwraca szczególną uwagę na uderzającą orkiestrację, która zapewnia oratorium instrumentalne tło bogate w niespodzianki, dzięki bogatym kolorom tonalnym i nieoczekiwanym kombinacjom dźwięków, do których wykorzystywane są niezwykłe instrumenty, takie jak szklana harmonijka. Znakomity zespół instrumentalny Goldberg Baroque osiąga tutaj coś niezwykłego. – Detmar Huchting, Klassik Heute